Ομάδες που είναι αποκλεισμένες όπως οι ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρία και μειονότητες όπως οι πρόσφυγες επηρεάζονται αναλογικά περισσότερο από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής όπως η ακραία θερμότητα, οι πυρκαγιές και η έκθεση σε κακή ποιότητα εσωτερικού αέρα, και είναι πιθανότερο να υποφέρουν από ασθένειες που επιδεινώθηκαν εξαιτίας από περιβαλλοντικά αίτια. Αυτό είναι ένας σημαντικός πληθυσμός και ακόμα ένας επιταχυντής της ανάπτυξης που αξίζει να συμμετέχει στη διαδικασία μετάβασης.

Η Αποστολή μας

“Να μειώσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι παραπάνω ομάδες πληθυσμού, όπως η πρόσβαση σε πληροφορίες για την κλιματική αλλαγή, η έλλειψη γνώσεων για τη χρήση συστημάτων προειδοποίησης για την προετοιμασία και την αντιμετώπιση επερχόμενων καταστροφών όπως πλημμύρες, πυρκαγιές κ.λπ.”

Το "Inclusion for Action" επιτρέπει σε αποκλεισμένες ομάδες να

  • -Αναπτύξουν ικανότητες για την προετοιμασία για καταστροφές και να χρησιμοποιήσουν συστήματα προειδοποίησης
  • -Χρησιμοποιήσουν συστήματα προειδοποίησης
  • -Αναβαθμίσουν την υποδομή τους για να την καταστήσουν ανθεκτική
  • -Τους βοηθήσουν να κατανοήσουν και να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την κλιματική αλλαγή
  • -Προάγουν πράσινες δεξιότητες ώστε να κάνουν ευκολότερο γι' αυτούς να βρούν πράσινες και γαλάζιες θέσεις εργασίας.

Ο στόχος μας είναι να ενισχύσουμε όλα τα μέλη της κοινωνίας να συμμετέχουν στη δράση για το κλίμα μέσω εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης, πρόσβασης σε πληροφορίες και ενεργής τους συμμετοχής

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

“Βοηθώντας όλους να κατανοήσουν την κλιματική κρίση, έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις δεν θα επιτρέψει μόνο τη γρήγορη μετάβαση σε χαμηλές εκπομπές αλλά και την ανθεκτικότητα στο κλίμα”

Περιβαλλοντική δράση μαζί! Γίνε εθελοντής και γίνε μέρος των δράσεών μας!