Αντιστάθμιση της Κλιματικής Μετανάστευσης

Από το 1942, όταν φιλοξένησε περίπου 7000 πολωνούς πρόσφυγες, η Ουγκάντα φημίζεται για τη φιλοξενία ανθρώπων που αναζητούν καταφύγιο.

Το πρωτόκολλο του IGAD και η Διακήρυξη της Καμπάλα (πρωτεύουσας) για τη Μετανάστευση, που προστατεύουν τους ανθρώπους που μετακινούνται σε γειτονικές χώρες πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά από περιβαλλοντικές απειλές, καθιστούν την Ουγκάντα πιο προσβάσιμο προορισμό για εκατομμύρια άτομα που αναζητούν καταφύγιο στην κεντρική και την ανατολική Αφρική.

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή κλίματος Αλλαγή μετανάστευσης

Καθώς ο κόσμος πλησιάζει την ανεπανόρθωτη κατάρρευση του κλίματος λόγω των ανθρώπινων δραστηριοτήτων όπως η καύση ορυκτών καυσίμων, το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος του ΟΗΕ (UNEP) δηλώνει ότι δεν υπάρχει αξιόπιστη πορεία για τον περιορισμό της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας στους 1.5 βαθμούς Κελσίου, τον παγκοσμίως συμφωνημένο στόχο για την αποτροπή της παγκόσμιας θέρμανσης. Αυτή η αύξηση της παγκόσμιας θέρμανσης θα προκαλέσει περισσότερα ακραία καιρικά φαινόμενα όπως πλημμύρες, ξηρασίες, καύσωνες και κατολισθήσεις σε όλο τον κόσμο που συνεχίζουν να προκαλούν μεγάλες απώλειες ανθρώπινων ζωών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Διαβάστε περισσότερα

The Drowned Temple

The chill of the Mediterranean’s depths seeped through Marco’s drysuit. The breathable liquid in his diving helmet tasted like minty toothpaste, and the regulator made a watery seashell-hum in his ears. His sister Luana swam close behind him, followed by a school of her robot-eels. As Marco squeezed his way through the corral-encrusted arch, his helmet’s spotlight illuminated the nave of Sagrada Familia, the Basilica of Lost Barcelona.

Διαβάστε περισσότερα